THIẾT KẾ

Sốc: Trái tim đầu tiên được in 3D bằng tế bào của chính bệnh nhân

Trái tim in 3D đầu tiên trên thế giới này có các tế bào làm việc, mạch máu, tâm thất,…

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv (Israel) đã thành công trong việc in trái tim 3D đầu tiên sử dụng tế bào và vật liệu sinh học từ một bệnh nhân.

Đột phá y học này vừa được công bố trên Advanced Science cho thấy các nhà nghiên cứu đã tạo ra toàn bộ trái tim, hoàn chỉnh với các tế bào, mạch máu, tâm thất,… Đó là một cải tiến rõ rệt so với những nỗ lực trước đây chỉ in các mô đơn giản mà không có mạch.

Quá trình tạo tim bắt đầu bằng sinh thiết mô mỡ lấy từ bệnh nhân. Vật liệu tế bào từ các mô được sử dụng làm “mực” cho công việc in. Điều đó cho phép các nhà nghiên cứu tạo ra các mô hình phức tạp bao gồm các bản vá tim và cuối cùng là toàn bộ trái tim.

10 năm nữa, các bệnh viện sẽ có máy in trái tim 3D?

Cần lưu ý rằng trái tim in 3D nói trên không lớn lắm khi mà nó chỉ có kích thước bằng trái tim của một con thỏ. Nhưng công nghệ hứa hẹn sẽ sớm cho phép nó thành một trái tim hoàn thiện, có thể dẫn đến việc sản xuất một cơ quan nội tạng có kích thước như của con người. Hiện tại, trái tim chỉ có thể co lại nhưng các nhà nghiên cứu có kế hoạch nuôi cấy trái tim in 3D và dạy chúng cách vận hành như một trái tim thật. Khi quá trình đó hoàn thành, họ sẽ cố gắng cấy chúng vào mô hình động vật.

Các nhà nghiên cứu đã làm việc trên các mô in 3D trong nhiều năm, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra các cơ quan chức năng để cấy ghép. Các nhà khoa học tham gia vào dự án trái tim tại Đại học Tel Aviv đưa ra giả thuyết rằng trong vòng 10 năm, máy in nội tạng có thể có sẵn tại các bệnh viện.

Theo Kiến Tường (Dân Việt)

Related Posts