THIẾT KẾ

Sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch Covid-19 xảy ra trong trường học.

Bộ GD&ĐT sẵn sàng ứng phó nếu dịch Covid-19 xảy ra trong trường học

Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương không chủ quan, lơi lỏng, chủ động xây dựng kịch bản và giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Trước tình hình dịch...