THIẾT KẾ

Facebook thử nghiệm tính năng “Gặp gỡ bạn mới” tại Việt Nam

Hôm nay, Facebook bắt đầu thử nghiệm tính năng “Gặp gỡ bạn mới” tại Việt Nam. Gặp gỡ bạn mới là một trải nghiệm mới trên Facebook, giúp kết nối những người không quen biết, nhưng có những điểm chung như...