THIẾT KẾ

Nguy cơ gây dị ứng của vaccine Covid-19 như thế nào?

Các hợp chất PEG và Polysorbate 80 trong vaccine Covid-19 là nguyên nhân gây dị ứng, do đó những người có tiền căn dị ứng với các hợp chất này hoặc từng nhiều lần bị phản vệ không rõ nguyên...