THIẾT KẾ

Chủ tịch Cà Mau lưu ý việc bổ nhiệm người nhà lãnh đạo làm cán bộ

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu lưu ý các trường hợp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm người nhà, người thân của lãnh đạo; các trường hợp bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ của thủ trưởng đơn vị…

Ngày 13-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh này về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Theo đó, các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, TP trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm, chất lượng và đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai trong công tác tổ chức cán bộ. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30-11-2019.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần lưu ý các trường hợp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm người nhà, người thân của lãnh đạo; các trường hợp bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ của thủ trưởng đơn vị và các trường hợp có đơn thư, dư luận hoặc báo chí phản ánh…

 

 

 

 

 

Theo VÂN DU (Người lao động)

Bài viết cùng chủ đề